Skip to content Skip to footer

BIOLOC bo pripravil inovativne rešitve in
poslovne modele ter jih prenesel v nabore
orodij za posamezne regije.

progress_image_100_e8ecf78c-38c2-43b3-84f9-73e66a76774d.webp
mika-korhonen-4_oil70Vy_E-unsplash-scaled-1.jpg

BIOLOC bo ta cilj dosegel s celovito metodologijo in konkretnimi ukrepi, ki se bodo v okviru projekta izvajali na 12 lokacijah v Španiji (Aragonija), Grčiji (Zahodna Makedonija), Bolgariji (Plovdiv), na Slovaškem (Nitra), v Sloveniji, na Hrvaškem (Jadran), Madžarskem (sever), v Romuniji (zahod), na Češkem, Nizozemskem (Apeldoorn), v Nemčiji (Bad-Wurtenberg) in Italiji.

Po oceni potencialov biomase in vrednostnih verig
KBG v sodelujočih regijah in analizi ovir, ki otežujejo udejstvovanje socialno prikrajšanih skupin v povezanih gospodarskih dejavnostih, bo BIOLOC postregel z inovativnimi rešitvami in poslovnimi modeli ter jih prenesel v nabor orodij za posamezne regije.

BIOLOC Slovenija

Dopo aver valutato i potenziali della biomassa e le catene del valore CBE nelle regioni partecipanti e aver analizzato le barriere che ostacolano l'impegno delle persone socialmente svantaggiate nelle attività economiche correlate, BIOLOC elaborerà soluzioni innovative e modelli di business e li trasporrà in set di strumenti specifici per le Regioni

BIOLOC Slovenija

Lokalne aktivnosti v Sloveniji

Slovenija je glede na relativno gozdnatost tretja država v Evropski uniji, takoj za Finsko in Švedsko, saj 58 % površine države pokriva gozd. Poleg tega je Slovenija ena izmed držav z najvišjim odstotkom ločeno zbranih odpadkov. Velik delež bioloških odpadkov predela RCERO, eden najsodobnejših obratov za obdelavo odpadkov v Evropi. Glede na obstoječe industrije je domači kemijski sektor še posebej nagnjen k prehodu na bio-osnovane rešitve. Spekter bio-osnovanih izdelkov je precej širok in zajema polimere za tekstilno industrijo, različne premaze, smole, kemikalije iz lesa, rastlinske izvlečke, biološka zdravila itd. Nenazadnje živahna R&I dejavnost prispeva k razvoju biotehnologij v državi. Eden najpomembnejših izzivov za nadaljnjo širitev bioindustrije je uvedba biorafinerij, ki trenutno primanjkuje.

BIOLOC Slovenija

NOVICE

BIOLOC Slovenija

Kontakti

Office

Mr. Peter Canciani
Project Manager

Central European Initiative – Executive Secretariat
Via Genova 9
34121 Trieste (ITALY)

Socials
Links

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE EXECUTIVE SECRETARIAT (CEI-ES) only and do not necessarily reflect those of the European Union or of the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them

© Copyright 2023 – BIOLOC – CEI
www.cei.int is the official website of the Central European Initiative – All Rights Reserved – Privacy policy
Powered by Divulgando